Adolygiad theatr: Here Be Monsters, Chapter Awst 8fed

13 Awst 2013

Oergell goruwchnaturiol sydd ymysg yr uchafbwyntiau yn sioe newydd Theatr Iolo yn ôl Siân Hughes.

Nos Iau diwethaf mi aeth fy merch wyth oed a finnau i weld cynhyrchiad newydd Theatr Iolo, Here Be Monsters, yn Chapter.  Yn ôl Theatr Iolo, sy’n arbenigo mewn theatr ar gyfer plant a phobl ifanc, mae’r sioe yn cynnig “stori hudolus, ffantasiol ac anturus”, ac yn hyn maen nhw yn llygad eu lle.

Dau yn eu harddegau sydd yma, o’r enw Elfi a Ed, sy’n cael eu gorfodi i fyw fel brawd a chwaer oherwydd y berthynas newydd rhwng eu rhieni.  Dyw’r un ohonyn nhw’n hapus iawn gyda’r sefyllfa.  Ond pan ddaw hi i’r amlwg fod bwystfilod yn eu tref, maent yn penderfynu rhoi eu gwahaniaethau i’r un ochr er mwyn wynebu’r perygl.  Mi ddaw i’r amlwg mai yn ansicrwydd eu calonnau eu hunain mae’r bwystfilod gwaethaf yn llechu, a bod rhaid ymddiried yn eu hunain ac yn ei gilydd er mwyn goroesi.

Mae’r golygfeydd cyntaf, sy’n fendigedig o frawychus, yn ein cludo i grombil byd cyntefig o fraw a dychryn wrth i’r chwaer Elfi (Llinos Mai, sy’n wych), a’i chyfaill ysgol (Ceri Elen), gyfnewid storïau arswyd ar ddarn o dir diffaith ger y dref.  Mae goleuo Jane Laljee yn anhygoel, ac mewn rhai golygfeydd (fel ymosodiad y cysgodion) yn agos at fod yn gymeriad cig a gwaed.

Mae’r perfformiadau’n gryf hefyd.  Un o uchafbwyntiau’r hanner cyntaf ydi’r olygfa yn y siop flodau ble mae’r gwerthwr blodau iasol (Jenny Livsey – sy’n troi allan i fod yn wrach) yn symud â chywreinrwydd unionsyth sy’n ein hatgoffa o arwres film noir gothig.  Felly hefyd yr olygfa yn y siop, wrth i dri aelod o’r cast droi’n gynorthwywyr erchyll sy’n ceisio rhwygo annibyniaeth meddwl Elfi ac Ed oddi wrthynt.

Roedd adlais amlwg o Doctor Who yn y cynhyrchiad, er enghraifft y tric o roi grymoedd goruwchnaturiol i wrthrychau pob dydd fel doliau, oergelloedd a bagiau plastig.  Hen oergell ydi un o brif ‘props’ y sioe – mae hi’n ganolbwynt i un o’r straeon arswyd cyntaf – ond mae hi hefyd yn arglwyddiaethu’n fygythiol dros y cyfan mewn ffordd sy’n DdoctorWho-aidd dros ben!  Ac mae cynorthwywyr y siop yn dwyn i gof y delwau ffenestr siop sy’n cael eu rheoli gan Ymwybyddiaeth Nestene ym mhennod ‘Rose’; y gyntaf o’r gyfres Dr Who atgyfodedig.  Yn ystod yr egwyl mi ddywedodd fy merch wrthyf fod ei thad wedi addo prynu DVD The Weeping Angels iddi – mae’n amlwg ei bod hithau wedi dal y naws hefyd.

Dau siom i gloi.  Roedd y set braidd yn flinedig a difflach, er gwaetha’r oergell honno!  A braidd yn orgynnil oedd y gerddoriaeth hefyd.  Ar y diwedd, mi ddywedodd cyfaill wrthyf, sy’n gyfansoddwr, ei fod yn drueni nad oedd y gerddoriaeth “yn un o gymeriadau’r sioe”. Cywir.

Ond er gwaetha’r brychau mân yna, mae Here Be Monsters yn gynhyrchiad da iawn, ac yn ddifyrrwch gwyliau ysgol ardderchog.

Mae taith Here Be Monsters yn parhau yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd dydd Mercher 14eg; Theatr Torch, Aberdaugleddau dydd Iau 15eg; Ffwrnes, Llanelli dydd Gwener 16eg.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma