Helen Maybanks

Cawr o sioe ar gyfer y Nadolig: Adolygiad Shrek

10 Rhagfyr 2015

Gan Gwenda Richards

Lluniau gan Helen Maybanks

Sioe Nadolig Canolfan y Mileniwm eleni yw Shrek the Musical– ac mae’n gynhyrchiad sydd yn dod o stabal Dreamworks, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl ei fod yn sioe gerdd o safon- ac yn lot o hwyl i’r teulu cyfan.

Ennillodd y ffilm Oscar am y film animeiddio orau yn 2001 ar ôl i Dreamworks Animation ryddhau ffilm gyda lleisiau Mike Myers, Eddie Murphy a Cameron Diaz yn serenni. Saith mlynedd yn ddiweddarach agorodd y sioe gerdd yn Efrog Newydd gyda David Lindsay-Abaire yn sgrifennu’r llyfr a’r geiriau, a’r gerddoriaeth gan Jeanine Tesori.

Gerard Carey fel Lord Farquaad

Gerard Carey fel Lord Farquaad

Ynghanol cors yn nheyrnas Lord Farquaad, perfformiad arbennig gan Gerard Carey, mae cawr yn byw, ar ôl i’w rieni ei alltudio i’r goedwig,  pan oedd yn saith oed.

Cymeriad gweddol newydd i’r stôr o gymeriadau hud a lledrith yw’r cawr salw gwyrdd, Shrek. Dim ond 20 mlynedd yn ol y gwnaeth awdur plant Americanaidd o’r enw William Steig sgrifennu stori am gawr gydag wyneb llawn pothellau. Mae Shrek, sy’n golygu arswyd yn Almaeneg, yn ddrewllyd ac yn hyll felly mae’n anti- arwr, yn gwyrdroi’r syniad o arwyr golygus y chwedlau o’r blaen

Dyma golwg newydd ar garwriaeth hefyd. Neithiwr yn y theatr, roedd y plant yn dwli ar y gystadleuaeth rhechan rhwng Shrek (Dean Chisnall) a’r dywysoges Fiona (Bronté Barbé) a’u rhieni yn rhyw gilwenu yn ogystal.Mae Bronté Barbé yn dod a direidi i’r rhan, felly eto dyw hi ddim yn dywysoges ‘drippy’ fel Sleeping Beauty.

Shrek (Dean Chisnall) a'i gariad Fiona (Bronté Barbé)

Shrek (Dean Chisnall) a Fiona (Bronté Barbé)

Cafodd Fiona hithau ei dodi i fyw mewn tŵr pan oedd yn saith gan ei rhieni, yn disgwyl bob dydd i’w thywysog ei chipio un dydd a’i thywys i fywyd o hapusrwydd a dedwyddwch am oes oesoedd. (Nag y’n ni gyd!).

Ond Shrek sy’n cael y dasg hynny gan yr Arglwydd Farquaad yn gyfnewid am yr hawl i fyw yn y gors, sydd erbyn hyn yn llawn o gymeriadau chwedlonnol sydd wedi’u halltudio o’r brifddinas. Amserol iawn yn wyneb yr helyntion am y ffoaduriad o’r dwyrain canol. Mae alegoriau yn frith drwy’r sioe gerdd yma.

Cymeriadau'r hwiangerddu

Cymeriadau’r hwiangerddu

 

 

Mae’n gystadleuaeth hwylus i geisio adnabod holl gymeriadau hwiangerddi cyfarwydd- Hugan goch fach, y bachgen sinsir, y tri arth, Peter Pan ac yn y blaen- mae nhw i gyd yma ac yn llenwi’r llwyfan gyda’i gwisgoedd lliwgar a’r canu a dawnsio wrth gwrs.

Fydd y plant wrth eu boddai gyda strancio ffrind Shrek, Donkey (Idriss Kargbo) ac ymddangosiad y Ddraig ffyrnig sydd dan reolaeth medrus y puppeteers. Mae llais pwerus Candace Furbert yn cydweddu maint y ddraig anferthol. Fydd yr oedolion fel fi yn chwerthin yn braf ar  stumiau awgrymol Farquaad,  gyda Gerard Carey ar ei liniau drwy’r perfformiad. Campus!

Y ddraig (Candace Furbert) yn cwrso Donkey.

Y ddraig (Candace Furbert) yn cwrso Donkey (Idriss Kargbo)

Mae Shrek yn fwy soffistigedig na phantomeim gyda dim o’r rhyngweithio rhwng y cast a’r gynulleidfa- ond mae na ddigon o sbort, lot o ganeuon, setiau a goleuo gwych i gadw pawb yn hapus.

Wrth galon y stori mae’r gobaith y bydd grym cariad yn ein codi ni o ddiflastod ein bywydau pob dydd. Dyna pam i ni’n hoffi chwedlau a hwiangerddi- a pham i ni’n mynd i’r theatr bob Nadolig i gael ein llonni.

Mae Shrek yn ymddangos yn y Ganolfan tan Ionawr 10fed 2016 . Am fwy o fanylion ac archebu tocynnau ewch i’r wefan

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma