Adolygiad ‘Shake Shack’

15 Ionawr 2016

Mae bwytai newydd Americanaidd wedi agor ei ddrysau yng Nghaerdydd!

I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn ceisio gwneud Ionawr Iach, bydd Shake Shack yn cyfarch cwsmeriaid sydd yn barod i gloddio mewn i’r 100% cig eidion Angus wedi’i seilio, sglodion plain neu gyda chaws, a diod.

Bues i yno ychydig cyn y Nadolig. Ar ôl cael ein croesawu roedd y staff yn cynnig bwyd a diod am ddim fel rhan o brawf blas cyn yr agored mawreddog ar y 22ain o Ragfyr. Roedd yr holl le yn llawn teuluoedd a ffrindiau a grwpiau o ffrindiau cafodd eu croesawu wrth basio. Cawsom ni fyrgyr, sglodion ac unrhyw ddiod, a phopeth am ddim! Ond, er bod ni wedi llwyddo i lenwi’n boliau am ddim, roedd y staff yn garedig iawn, a’r gwasanaeth yn ardderchog.

Gadawais i a fy ffrind yn gwsmeriaid bodlon a llawn. Roeddwn yn hapus iawn gyda’n profiad, cymaint felly gadawon ni nodyn bach i ddiolch i’r staff am y bwyd a’r gwasanaeth gwych.

Byddwn yn dychwelyd cyn bo hir.

SHAKE SHACK
Gan Bethan Thomas-Rowlands.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

[…] I voluntarily wrote articles and blogs for @PoblCaerdydd, a website which is aimed at students in Cardiff. I worked alongside Sali Collins, a Lecturer and professional Journalist at Cardiff University. She is also the creator of @PoblCaerdydd. I also work alongside Sian Morgan Lloyd, former employee of ITV. One example of work successful published was a review, which can be found at: http://poblcaerdydd.com/adolygiad-shake-shack/ […]