Adolygiad o Blodeuwedd, Theatr Genedlaethol Cymru

13 Chwefror 2014

gan Elin Williams

Yn dilyn taith aruthrol ledled Cymru, ail-lwyfanwyd Blodeuwedd gan Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer theatrau i gyrraedd cynulleidfa fwy llydan. Diddorol oedd gweld yr ail-lwyfaniad heb gael y profiad o weld y cynhyrchiad gwreiddiol ar Domen y Mur. Rhaid ystyried bod y ddrama wedi ennill Gwobr Drama Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng ngwobrau’r beirniaid theatr ym mis Ionawr; mae hwn yn amlwg yn dystiolaeth o ansawdd y darn. Yn gyffredinol roedd yr ail-lwyfaniad yn llwyddiannus, ond gydag ychydig o newidiadau, fe allai’r cynhyrchiad wedi cyrraedd ei lawn botensial.

Blodeuwedd 1

Blodeuwedd (Rhian Blythe) a Llew (Carwyn Jones)  Llun: Warren Orchard

I ddechrau yn wrthwynebol gyda’r olygfa olaf: rhaid canmol Arwel Gruffydd am grynhoi pŵer y ddrama mewn ffordd uchafbwyntiol iawn. Gyda Llew Llaw Gyffes yn dychwelyd blwyddyn ar ôl ei lofruddiaeth gyda dial ar ei agenda, mae’r cynhyrchiad yn cyrraedd y craidd. Dyma Rhian Blythe yn trawsffurfio i’r Blodeuwedd wyllt, diofal a chnawdol wrth gerdded mas yn chwerthin yn wallgof gyda bygythiad o droi’n dylluan yn ddi-nod iddi hi. Wrth i’r chwerthin atseinio mewn i’r gwagle, mae’r gynulleidfa yn cael ei ddychryn gan sgrech siarp tylluan cyn i’r aderyn gwyn hedfan o un ochr o’r llwyfan i’r llall. Rhaid nodi bod yr olygfa olaf yn effeithiol dros ben ac wedi gadael argraff barhaol arna i.

Roedd perfformiad Rhian Blythe yn ddi-fai. Fe wnaeth hi bortreadu femme fatale Saunders Lewis yn berffaith. Yn anffodus roedd ychydig o rwystro yna oherwydd ei wisg. Gosodwyd y cynhyrchiad yn y 40au, felly roedd ffasiwn y gwisgoedd yn perthyn i’r oes yna. Gyda blowsys uchel wddf a sgert i’r ben-lin, roedd yna ychydig o rwystrad ar ei pherfformiad. Wrth gwrs mae’n bosib bod hyn yn fwriadol, bod dangos Blodeuwedd wedi’i chaethiwo gan wisg yn symbolaidd, ond os taw hynny yw’r achos, dylai’r olygfa olaf gyda Blodeuwedd yn rhydd o’i ŵr a’i chreuŵr yn dangos hi’n llythrennol rhydd, nid mewn gwisg ffurfiol gyda’i wallt wedi’i phinio’n daclus yn ei le.

Er gwaethaf perfformiad bendigedig Rhian Blythe doedd dim cemeg rhyngddi hi a’i gariad Gronw Pebr. Ar adegau roedd Rhys Bidder yn brennaidd a lletchwith. Roedd digon o gemeg rhwng Carwyn Jones a Rhian Blythe; roedd eu perthynas nhw yn naturiol a realistig.

Roedd y set yn syml ond effeithiol, gyda newidiadau diffwdan a llyfn. Gyda chynhyrchiad a oedd yn driw iawn i sgript wreiddiol Lewis, fe wnaeth Blodeuwedd fel cynhyrchiad drosglwyddo’n hawdd i’r llwyfan. Braf yw cael cynhyrchiad llawn o ddrama eiconig iawn gyda dirdroad eithaf modern arni.

Mae tocynnau ar gyfer y perfformiadau nos yn Theatr y Sherman eisioes wedi gwerthu allan ond mae tocynnau dal ar werth ar gyfer perfformiad matinée 1pm dydd Iau.

Twitter: @elin_williams_

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma