Adolygiad: Mae’r Bae yn blodeuo diolch i Sunflower & I

14 Awst 2013

gan Rhidian Dafydd

Rhwng stryd gefn brwnt a thafarn The Captain Scott a chyferbyn ac adeilad adfeiliedig mae yna arwydd ar ddrws sydd yn hysbysebu: ‘rhoddion, celf, galeri, blodau, te a choffi’. Dydy’r arwydd syml yma ddim yn rhoi syniad o’r safon sydd ochr arall y drws.

Yn bennaf, siop flodau yw Sunflower & I ac agorwyd ei drysau am y tro cyntaf pedwar mis yn ôl. Lucasz a Sebastien sydd tu ôl i’r cwmni ac mae Sebastian yn hynod o dalentog a chreadigol ac mae wedi llwyddo i greu sawl tusw o flodau arbennig o dda i fy nghariad. Rhai wythnosau yn ôl ‘roeddwn i’n sgwrsio gyda Sebastian a newidiodd y pwnc o flodau i fwyd a chlywais i am y te prynhawn.

Braidd yn anbwyd_3eglur yw’r union beth sydd ar gynnig. Mae yna frechdanau, cacennau, te ac opsiwn o chamagne. Mae Sunflower & I yn y broses o gadarnhau’r union beth sydd ar ei bwydlen te prynhawn ac roedd y diffyg gwybodaeth yma yn ddigon o reswm i mi ddewis opsiwn o Bring Your Own. A phan fo nhw’n cynnig BYO maen nhw wir yn meddwl hynny, o frechdanau i de, i gacennau… hyd yn oed dewis cerddoriaeth.

Wedi dewis yr opsiwn yma a gwahodd fy mrodyr a’u ‘WAGs’ ymuno â mi, doedd dim chwant paratoi’r bwyd felly nes i droi at M&S am fwyd a Lidl am y Prosecco. Ar ôl gadael y platiadau bwyd gyda Sunflower & I mi oedd edrychiad y bwyd wedi newid yn llwyr wedi iddyn nhw gael eu harddangos ar blatiau vintage. Er mae adolygiad bwyd yw hwn, dydw i ddim am dreulio gormod o amser yn trafod hwn yma – yn fyr, mi oedd y brechdanau bysedd a’r macarŵns yn sefyll allan fel y rhannau orau ac mi oedd y prosecco yn fargen am ychydig dros £7 y botel.

Prif gystadleuaeth Sunflower & I am de prynhawn yw Gwesty Dewi Sant sydd yn cynnig te prynhawn am £30 y person, mwy na dwbl pris Sunflower & I. Tra bo Gwesty Dewi Sant yn cynnig golygfeydd o’r bae (os ydych yn eistedd ar bwys y WAGsffenest hynny yw) mae tu fewn i Sunflower & I wedi ei addurno mewn ffordd sydd yn wirioneddol wych ac unigryw iawn. Gallai ddim meddwl am le cystal yng Nghaerdydd i fwyta nac yfed.

Mae’r gwasanaeth yn berffaith a llwyddodd Lucasz i daro’r cydbwysedd yn berffaith rhwng sicrhau ein bod ni’n hapus gyda phopeth ond heb fod yn ffyslyd. Gyda’r WAGs yn siarad am ba mor pleserus oedd y prynhawn, daeth Sebastian at y bwrdd gyda rhosyn ar gyfer pob un, rhodd neis i gwpla a choronu’r prynhawn.

Sunflower & I, 111-112 Stryd Bute, Bae Caerdydd CF10 5AD 029 2048 4211

Am fwy o wybodaeth ewch i sunflowerandi.co.uk

Dilynwch @sunflowerandi

Dilynwch Rhidian ar Twitter @L0mbard0 neu darllenwch ei flog.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma