Manuel Harlan

Adolygiad Mack a Mabel

3 Rhagfyr 2015

Gan Gwenda Richards

Mae’n rhaid i fi gyfaddef nad o’n i wedi clywed am  sioe gerdd Mack and Mabel o gwbl– cywilydd mawr! Ond  fe ges i’n siomi ar yr ochr orau gyda pherfformiad gwych Michael Ball a Rebecca LaChance yng Nghanolfan y Mileniwm neithiwr.

Fe aeth cynhyrchiad Jonathan Church o’r  Chichester Festival Theatre a ni nôl i ddyddiau Hollywood cyn y talkies a hanes y garwriaeth rhwng y cyfarwyddwr Mack Stennett a’i seren Mabel Normand.

Mae’r sioe yn dechre gyda Mack yn mynd yn ôl i’w hen stiwdio yn Brooklyn lle y darganfu Mabel (Rebecca La Chance) oedd yn gweithio mewn deli . Mae Mack yn gweld potensial comedi yn y groten ac yn addo rhan iddi yn ei ”two reelers” – ffilmiau byr oedd y gynulleidfa yn awchu am eu gweld. Anodd credu bod stiwdios Stennett yn gallu cynhyrchu 15 o’r rhain mewn tair wythnos ac roedd Mack yn ymfalchio yn hyn-  “When Movies were Movies” yw’r gân agoriadol sy’n gosod meddylfryd Mack ger ein bron.

Michael Ball fel Mack Stennett

Michael Ball fel Mack Stennett

Wrth i’r ffilmiau dod yn fwy a mwy poblogaidd mae seren Mabel yn disgleirio a dyw e ddim yn syndod ei bod yn cwympo mewn cariad a’r cyfarwyddwr, er gwaetha’r ffaith ei fod yn ei rhybyddio  nad yw’n foi rhamatus iawn. Mae Michael Ball fel Mack yn llwyddo i gyfleu y ddwy ochr o’i bersonoliaeth  – y cyfarwyddwr bywiog, creadigol , ystrywgar ond, yn y gân “I won’t send you roses” mae’n dangos ei ochr sensitif ac mae ei lais mor felfedaidd

Er nad oes gwir ‘showstoppers’ yma mae caneuon Jerry Herman yn swynol, llawn melodi ac yn berffaith ar gyfer cyfleu’r cyfnod. Herman sgrifennodd, ‘Hello Dolly’ a La Cage aux Folles –  na chi ddigon o ganeuon enwog yn fanna!

Ar ôl symud i Hollywood ry ni’n gweld pa mor greadigol oedd Mack Stennett. ” I wanna make the World Laugh” oedd nod Stennett  a fe gyfarwyddodd  actorion fyd enwog fel Charlie Chaplin, Buster Keaton, W.C. Fields a Harold Lloyd mewn ffilmiau’n llawn slapstick.  Ac fe greuodd y Keystone Cops a chasglu ynghyd carfan o ferched a adnabyddwyd fel y Stennett Bathing Beauties.

Y bathing beauties

Y bathing beauties

Rhaid canmol gwaith celfydd y cynlluniwr fideo a thaflunio Jon Driscoll a choreograffi Stephen Mear am ddod a’r ffilmiau du a gwyn mor fyw. Roedd canu a dawnsio’r cast yn wych yn enwedig yng  ngolygfeydd y Cops a’r Beauties.

Ddwedes i bod dim showstopper o gân ond mae yna showstoppers o ddawnsio gyda Lottie (Anna-Jane Casey) a’r ensemble yn canu ”Tap your troubles away” yn rhagorol. Roedd perfformiadau’r actorion eraill, yn enwedig Gunnar Cauthery fel Frank (Capra aeth ymlaen i gyfarwyddo ffilmiau fel It’s a Wonderful Life) a Jack Edwards fel Fatty (Arbuckle) yn gryf.

Mae na ochr dywyll i’r sioe hefyd gyda ymadawiad Mabel i freichiau cyfarwyddwr arall William Desmond Taylor (Mark Inscoe) a’i dibynniaeth ar gyffuriau. Mae’r diweddglo’n rymus iawn wrth i Mack geisio cynnig cyfle iddi ail gydio yn ei gyrfa. Sioe gerdd i’w gofio!

Mae Mack & Mabel ymlaen yn y Ganolfan tan nos Sadwrn  Rhagfyr 5ed. I brynu tocynnau ac am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma