Adolygiad Bwyty: Urban Diner

30 Medi 2013

 gan Rhidian Dafydd

Ar y 10fed o fis Medi ail-agorodd Urban Diner (UD) ym Mhontcanna – partneriaeth rhwng Marc Palladino (Pizzeria Villaggio, Eglwys Newydd) a Padraig Jones (yn gynt o Le Gallois, King’s Arms, Pentyrch a Fish @ 85).

prawns

Corgimwch mawr gyda garlleg a tsili

Mae Padraig wedi cael tipyn o lwyddiant yn y brifddinas gyda phob un o’r tri bwyty yn cael sylw yn y Good Food Guide tra oedd ef yn y gegin.

Ddeuddydd ar ôl i’r lle ail-agor, es i gyda fy mrawd am fwyd yno. Mae Mark a Paj wedi etifeddu llawer o’r stoc o’r perchnogion blaenorol a mi fydd e’n cymeryd ychydig mwy o amser iddyn nhw roi eu stamp ar y lle e.e. mi fydd UD yn cynnig saws coch sydd wedi ei greu gan Paj ar ôl iddyn nhw ddefnyddio stoc saws coch Heinz.

Mae Paj wedi rhoi ei stamp ar y cwrs cyntaf serch hynny. Dwi wedi bwyta yn Fish @ 85 sawl gwaith ac mi oedd y cwrs cyntaf yn UD yr union yr un peth: Corgimwch mawr gyda garlleg a tsili (£8.50) a sgwid halen a tsili gyda saws nam prik (£7.50).

burger_mawr

Byrgyr Urban Smokey

Mi oedd y ddau bryd yn arbennig o dda ond y prif reswm am fy ymweliad oedd cael profi y bwrger. Dwi wedi profi sawl un yn ddiweddar ac roedd safon bwrger UD yn wych.

Mi wnaeth y brioche wedi ei dostio’n ysgafn gyfrannu at lwyddiant y pryd. Mae’n gas gen i fara ysgafn sydd yn troi’n llipa wrth iddo amsugno’r sudd, neu rholyn gyda chrwst caled sydd yn claddu ei hun i dop eich ceg gyda phob cnoiad.

baby_burger_tu_fewnMi oedd y bwrger ei hun yn binc ac yn flasus tu hwnt. Ces i’r Urban Smokey – cig moch brith, caws Monterey jack, winwns wedi’u carameleiddio a saws wedi’i fygu (£11) a dewis o dri slider: Urban classic, Urban cheese, bwrger gyda chaws Hafod ac Urban S’hrooms & truffle (madarch gwyllt gyda truffle (£12)).

Anamal iawn y bydda i yn archebu ‘sliders’ oherwydd y tuedd sydd i’r bwrger bach sychu allan. Fel mae’r llun yn dangos, doedd hwn ddim yn broblem yn yr achos yma.

Braf iawn oedd cael amrywiaeth ac mi oedd y bwrgwr gyda madarch a truffle yn wych. Y bwrger gorau dwi wedi blasu yng Nghaerdydd.

Mi oedd gwendidau.

Duw a wyr beth ddigwyddodd fan hyn, y cytew yn glynu at ei gilydd am wn i. Gwell gen i flas cryf winwnsyn gwyn na’r winwnsyn coch hefyd. Does dim rhaid dweud bod angen gwella fan hyn.

cylchoedd_winwns

Cylchoedd Winwns

Gyda’r sglodion a’r cylchoedd winwns mi oedd y saim yn casglu tua diwedd y bowlen. Mi oedd angen bach o bapur i arbed y sglodion ar waelod y bowlen o’r saim. Mae’r gwasanaeth yn dda a gyda dewis o bethau fel cimwch a stecen llygad yr asen ar y fwydlen, mae UD bach yn fwy na ‘burger joint’ cyffredin.

Urban Diner, 175 Kings Road, Pontcanna  029 2034 1013@UrbanDinerWales

Dilynwch Rhidian ar Twitter @l0mbard0  darllenwch ei flog.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma