Adolygiad Bwyty: Duchess of Delhi, Bae Caerdydd

10 Chwefror 2014

Mae Ieuan Rhys yn croesawu duges newydd i’r Bae…

Trwy hap a damwain des i ar draws y bwyty gymharol newydd yma yn y Bae. Mae’r Duchess Of Delhi nepell o dafarn Yr Eli Jenkins a gyferbyn â Chanolfan Y Mileniwm – allech chi ddim cael safle gwell.

Do’n i heb fwcio – ond am 7.30 ar nos Iau roedd y lle’n brysur iawn felly gwell bwcio os ydy’n achlysur arbennig.

Synnu i ddechrau ar gynnwys y fwydlen oedd yn un helaeth gan ganolbwyntio ar fwyd De-Ddwyrain Asia. Nifer o brydau nad o’n i wedi clywed amdanynt. Fel y ‘Spicy Doughnut’ fel un o’r dechreufwydydd. Byrbryd traddodiadol o Tamil Nadu a wnaed mas o fara, winwns, blawd a dail cyri.

Wedi’r pappodoms arferol gyda’r chutneys arferol – er roedd un yn blasu’n debycach i franston twym – es i am yr Onion Pakora.  Byrbryd arall o ardal Tamil Nadu. Pedwar darn bach ar blat hirsgwar. Blasus tu hwnt a dim yn rhy gryf i’r rhai fel fi nad sy’n lico bwydydd sbeislyd.

Rhaid cyfadde fy mod i’n wimp pan mae’n dod at brydau Indiaidd ac yn aros gyda’r Kurma gan amla. Kurma cyw iar hynny yw. Ges i ddim mo’n siomi fan hyn a doedd y saws ddim mor hufenog ar arferol. Yn debyg iawn i Kurma traddodiadol ges i unwaith pan ar wylie yn yr India. Reis a bara naan i fynd gyda’r cig a dyna ni. Pryd hyfryd iawn. Nid dim ond yn flasus ond doeddwn i ddim yn teimlo’n orlawn wedi ei fwyta – sydd yn beth da.

Roedd prydau diddorol ar y fwydlen fel Awadh Cyw Iar – sef bron y cyw wedi ei maraneiddio mewn iogwrt a pherlysiau ac wedi ei goginio yn y tandoor gyda saws almond saffrwm a mash butternut squash. Neu i’r rhai sy’n hoffi pysgod beth am y Jaffna Stuffed Squid – sef sgwid  wedi ei stwwfio gyda thatws a chorgymychiaid gyda digon o pherlysiau.

Mae digon o ddewis hefyd i lysieuwyr ac hefyd bwydlen arbennig i blant (£6.95 am brif gwrs, pwdin a diod)

Roedd yr awyrgylch yn braf hefyd. Doedd dim hast arnyn nhw i ga’l chi i fwyta’n gloi  er mwyn cael clirio’r ford ar gyfer rhagor o gwsmeriaid fel sydd yn digwydd mewn ambell i le. Byddwch yn amyneddgar hefyd gan bo pob pryd yn cael ei goginio’n ffresh.  Yr unig beth allen i ddweud yn erbyn y bwyty yma yw pris y diodydd yna. Peint o Cobra/Kingfisher £4.95. Lager neis iawn ond byddwch yn ofalus gall hyn ychwanegu lot at y bil ar ddiwedd y noson.

Er fy mod i’n dueddol i fwyta mwy neu lai yr run peth pan yn bwyta mewn bwyty Indiaidd mae bwydlen y Duchess of Delhi wedi gwneud i fi ishe mynd nol yna er mwyn trio ambell i beth arall ac ambell i beth yn wahanol i’r arfer.

Duchess of Delhi, 6 Cilgant Bute, Bae Caerdydd CF10 5AN. 029 2115 3574

Dilynwch y Duchess of Delhi ar Facebook a Twitter: @DuchessofDelhi

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma