Adolygiad Bwyd: Bully’s – gyda’r gorau yng Nghaerdydd

26 Gorffennaf 2013

gan Rhidian Dafydd

Mae’r Good Food Guide yn crisialu fy marn am Bully’s mewn pum gair: “Long-running family-owned gem.” Mae wir yn “gem” o le.

Mae yna ddau beth sydd yn fy nharo i pan dwi’n cyrraedd y bwyty: y décor eclectig a’r gwasanaeth arbennig o dda – heb os y gorau dwi wedi cael yng Nghaerdydd. Mab y perchennog, Russell Bullimore, sydd yn bennaf gyfrifol am hyn.

Mae Russell yn groesawgar, yn wybodus am fwyd ac yn trafod y fwydlen gydag angerdd sydd yn gwneud i mi feddwl: maen nhw’n gwybod eu stwff.

Cwrs cyntaf: Cynffon cimwch yr afon gyda thian tomatos heulgras, salad ffrise gyda dresin balsamig

Does dim rhyfedd bod Russell mor frwdfrydig. Mae’n gweithio mewn bwyty da sydd yn ennill clod yn aml iawn, ac mae ef a’i wraig yn treulio eu gwyliau – pum wythnos y flwyddyn – yn bwyta mewn bwytai o gwmpas Ewrop. Mae’r profiadau yma yn helpu mireinio’r fwydlen bwyd a gwin ac mae hefyd yn ffurfio rhan o’r décor – roedd bwydlen y Fat Duck ar y wal wrth fy mwrdd a llyfr o holl brydau y bwyty Catalanaidd elBulli yn ystod 2003/4.

Mae sawl opsiwn ar gael o ran bwydlenni:

– Yr opsiwn drytaf yw’r nosweithiau gourmet, sef saith cwrs a gwin am £75
– Dewis a la carte sydd hefyd yn ddrud o’i gymharu â bwytai eraill Caerdydd ond yn werth e yn fy marn i
– Bwydlen osodedig ar gyfer pryd nos gynnar – bargen
– Bwydlen cinio – pum cwrs am £21 a gwinoedd am £14 neu
– Bwydlen cinio hynod o rad: un cwrs £9.95; dau gwrs a gwydred o win £14.00; tri chwrs a gwydred o win £17.50

Prif gwrs: Nage eog a sgolop gyda thatws newydd a bresychen

I’r rhai sydd ddim am wario gormod o arian neu sydd bach yn ansicr o fwyd Ffrengig, mae dewis un o’r tri opsiwn diwethaf yn berffaith i gyflwyno’ch hun i fwyd Ffrengig o safon.

Gyda’r cogydd, Gareth, wedi gweithio gyda Raymond Blanc am bedair blynedd mae dylanwad Ffrengig clasurol i’w weld yn glir ar bob un fwydlen.

Gyda’r haul yn disgleirio’n braf, doedd dim chwant bwyd cyfoethog felly dewis o’r fwydlen cinio gwnes i a ches i’r cynffon cimwch yr afon gyda thian tomatos heulgras, salad ffrise gyda dresin balsamig i ddechrau. Pryd ysgafn a syml tu hwnt gyda phob un cynhwysyn yn cyflenwi ei rôl: cynffon cimwch yr afon yn gigog a thyner a blas melys y tomatos heulgras yn felys neis. Gyda phryd mor syml, mae’n rhaid i’r cynhwysion fod o safon oherwydd does dim lle iddyn nhw ‘guddio’ ar y plât.

Mae’r cogydd yn parchu’r cynhwysion ac mae’r plât yn llwyfan iddyn nhw ddisgleirio. Roedd hyd yn oed y rholyn bara sesame a menyn yn wych: menyn o Lydaw gyda halen wedi’i fygu dros bren derw.

Fel prif gwrs, roeddwn i’n awyddus i gael rhywbeth ysgafn a llwyddodd y nage eog a sgolop gyda thatws newydd a bresychen i daro’r nod.

Yr eog wedi’i fygu’n dyner a’r sgolop wedi’i goginio’n berffaith ac yn eistedd yn hapus iawn yn y nage blasus. Roedd wedi’i greu o win gwyn, stoc pysgod a deilen bae yn iro’r eog, sgolop, tatws a’r bresychen. Gan fod y nage mor flasus, byddwn i wedi hoffi cael bach o fara i lanhau’r plat!

Gyda’r pryd yn dod i ben a’r haul yn dal i ddisgleirio y tu allan, roedd y sorbed mafon wedi dal fy llygaid yn syth, a’r clafoutis gellygen dwym yn tynnu dŵr i’r dannedd. Roedd y clafoutis yn syml ac yn llwyfan da i’r ellygen dwym. Mi oedd e’n ddiweddglo ardderchog ac wedi coroni’r pryd a’r profiad i mi.

Pwdin: Clafoutis gellygen dwym gyda sorbed mafonen

Ces i espresso cyn i mi fynd nôl i’r gwaith a daeth y bil i £43 ar gyfer dau. Bargen! Yn enwedig ar ôl lansiad bwydlen pryd nos (rhwng 18:30 – 19:30) dwi’n siŵr y bydda i nôl yn Bully’s cyn hir.

 

 

 

5 Cilgant Romilly Caerdydd CF11 9NP 029 2022 1905

@bullyscardiff

dilynwch Rhidian Dafydd @L0mbard0

http://bwytaynybrifddinas.blogspot.co.uk/

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma