Adolygiad Burger a Lobster

13 Mawrth 2015

gan Rhidian Dafydd

Fel mae’r enw yn awgrymu – bwyty sydd yn cynnig bwrger a chimwch yw Burger & Lobster. Yn fwy penodol, maen nhw’n cynnig:

  • cimwch wedi’u grilio neu stemio gyda saws menynlemwn a garlleg neu saws menyn plaen
  • rôl cimwch – ciwmch wedi’u stemio mewn rholyn brioche
  • bwrger, gyda’r opsiwn o facwn a chaws.

£20 yw’r gost ond gyda’r cimwch sy’n dod o Nova Scotia a’r cig eidion o Nebraska, mae’r gost amgylcheddol yn un llawer mwy.cimwch Burger & Lobster portrait

Blasus iawn yw’r cimwch serch hynny, cigog a melys. Mae’r saws menyn lemwn a garlleg yn ardderchog ac yn gweithio’n dda gyda’r cimwch. Roedd y saws mor neis nes i ofyn am ragor i fynd gyda’r sglodion.

Mae’r bwrger yn ddrud. Rhy ddrud. Mi oedd fy nisgwyliadau yn uchel iawn  ond fe fethodd y bwrger â tharo’r nod. Yn ôl ei gwefan, mae’r bwrger yn “…[the]…tastiest and juiciest burger around.” Maen wir, mae’r bwrger yn llawn sudd, yn enwedig pan ei fod wedi’i goginio’n binc. Yn anffodus, nid yw’r bara bwrger Burger & Lobsterwedi’u dostio felly mae’n amsugno’r sudd ac yn ei droi’n llipa. Roedd y cyfuniad o fara llipa a’r bwrger llac yn golygu bod pob llond pen yn eitha’ diflas. Roedd y bara bron â bod yn ddirlawn erbyn y llond pen olaf.

Mae’r cwmni wedi llwyddo i greu amwyrgylch dda iawn. Mae’n ‘cool’ heb fod yn ymhongar fel rhai o lefydd Shoreditch. Mae’r gwasanaeth yn arbennig o dda, cyfeillgar ac effeithlon. Byddai’n siŵr o fynychu eto ar gyfer cimwch a choctêl ond nid dyma’r lle ar gyfer bwrger da. Arwydd Burger & Lobster

Adolygiad gan Rhidian Dafydd, https://twitter.com/L0mbard0

http://bwytaynybrifddinas.blogspot.co.uk/

Burger & Lobster
9 – 11 Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH
02920224044
cardiff@burgerandlobster.com
@burger_lobster

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma