Adolygiad Bur Hoff Bau

7 Ebrill 2014

gan Sian Powell

Nos Iau ddiwethaf (3/4/13) yn Chapter cafwyd y cyfle i wylio ffilm goll yn adrodd hanes y band arbrofol o’r Almaen ‘Bür Hoff Bau’ yn recordio albwm yng Nghefn Gwlad Meirionnydd, ar ôl i’r label Klep Dim Trep am ei ddatgelu.

Mae’r ffilm ‘I’r Bür Hoff Bau’, wedi’u gynhyrchu gan yr Almaenwr Hans Glaumann, yn adrodd hanes y band yn recordio albwm arbrofol ‘I’r’ yng Ngogledd Cymru yn ôl yn 1974 gyda Ned Tapia, eu cynhyrchydd.

Dilynodd y ffilm aelodau’r band – Toplog, Dunkel, Oscil, Wolf a Hepgor – yn chwilio am y ffyrdd gorau o recordio eu sain wahanol drwy grwydro cefn gwlad Cymru gyda meicroffon ac yn trwsio organ.  Mae tensiwn yn y ffilm rhwng ffyrdd amgen y band o recordio a ffyrdd traddodiadol Ned Tapia.

Er gwaetha’r momentau o hiwmor, yn bennaf gan Ned Tapia a’i rhwystredigaeth gyda dulliau’r band, prif lwyddiant y ffilm yw arddangos golygfeydd godidog Meirionnydd ar eu gorau a’r diolch am hynny i’r cwmni cynhyrchu Ffesant.  Roedd ambell foment teimladwy rhwng y cymeriadau ond roedd rhan fwyaf o’r syniadau yn cael eu hailadrodd yn ormodol gan ymestyn y ffilm yn ormodol.  Byddai plot mwy pendant wedi cryfhau’r stori yn fawr.

Wedi dweud hyn, roedd yn amlwg fod rhan fwyaf o’r gynulleidfa wedi mwynhau’r ffilm.  Braf oedd gweld band yn llwyddo i greu cysyniad gwbl wreiddiol gan ryddhau ffilm ac albwm a chynnal dau gig i brofi eu gwaith.  Er gwaetha rhai gwendidau roedd yn amlwg yn llwyddiant, a’r diolch yn bennaf i Ned Tapia a golygfeydd syfrdanol cefn gwlad Cymru.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma