Adolygiad app newydd S4C Madron

11 Mai 2014

gan Osian 13 oed

Cefais gyfle heddiw i brofi app newydd S4C Madron cyn ei bod yn lansio’n swyddogol (Mai 22) ac fe mwynheuais yn fawr iawn.   Roedd y lansiad yn fy hoff siop yng Nghaerdydd , Forbidden Planet.

Dwi’n meddwl bod yr app yn gyfle ffantastig i’r iaith Gymraeg ymestyn ei chynulleidfa i blant a phobl ifanc sy’n mwynhau comics a chwarae gemau.

Mae’r app yn arbennig oherwydd nid yn unig ei fod yn Gymraeg ond mae hefyd yn hwylus sy’n rhoi cyfle i chwarae gemau – a gwylio’r teledu. photo-30

Mae’n gweithio fel hyn, unwaith bod y rhaglen deledu wedi darlledu gallwch chwarae cynnwys ychwanegol ar yr app.

Roedd yr app hon yn hawdd iawn i’w ddefnyddio oherwydd roedd y stori yn yn syml i’w ddilyn, ac mae wedi osod allan yn syml ac yn dda iawn ar gyfer yr i pad ag ati..

Dwi’n hoffi steil yr animeiddio hefyd, mae’n dywyll ac yn steil unigryw a thrawiadol. Dwi hefyd yn caru’r  cymeriadau du ac oren mae nhw’n steilistig iawn ac mi rydw i’n hoff sut mae’r lliwiau ‘n gweithio gyda’i gilydd.

Mae’r stori yn dilyn bywydau ein arwyr Seren ac Ishmael tra bod nhw’n ceisio achub y byd rhag firws ffyrnig sydd yn bygwth dinistrio’r ddynoliaeth, ac sydd hefyd yn troi pawb yn sombis.  Mae’r antur yn cymryd nhw ar daith ar draws Cymru gyfan o Gaerdydd i’r Wyddfa.

Fe fydd yr app yn cynnwys, 5 rhifyn o’r comic i lawrlwytho, dros 140 o dudalennau , ffilm animeiddiedig a  tasgiau i’w cwblhau o fewn y stori.

Felly dwi’n meddwl bod yr ap yn sicr yn werth chweil a lawrlwytho oherwydd  bod yn stori yn unigryw a diddorol.

Dwi’n siwr bydd nifer o blant a phobl ifanc hefyd yn mwynhau’r profiad newydd yma , ac yn y Gymraeg .

Methu aros tan Mai 22 i ddechrau chwarae go iawn ….

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Guto, 10 oed yn dweud:

Dwi’n cytuno! Roedd e’n dda i gael bod yn un o’r pobl oedd yn trio’r gem. Methu aros nes Mai 22 i chwarae’r gem!