Adleoli gemau pêl rwyd Cymru oherwydd galw ‘anhygoel’

29 Ionawr 2017

Am y tro cyntaf erioed ym Mhrydian  fe fydd Canolfan Iâ Cymru yn cael ei thrawsnewid i gwrt rhyngwladol pêl rwyd.

Mewn digwyddiad sy’n arloesol i Pêl Rwyd Cymru, mae’r gemau hanesyddol yn erbyn yr ail ddetholion yn y byd, y ‘Silver Ferns’ fis Chwefror 2017, wedi eu hadleoli i Ganolfan Iâ Cymru, Caerdydd.

Bu’n rhaid ail ystyried y lleoliad oherwydd y galw anhygoel am docynnau. Gwerthwyd yr holl docynnau am y gêm yng Nhanolfan Chwaraeon Cymru, Gerddi Soffia, wedi pedair awr ar hugain. Am y tro cyntaf erioed, bydd y Ganolfan, sy’n dal 3000 o bobl, yn westai i bêl rwyd rhyngwladol ar gyfer y goreuon yn y byd.

“Roedd newid y lleoliad yn benderfyniad enfawr i ni,” dwedodd Sarah Jones, Prif Weithredwr Pêl Rwyd Cymru.  “Serch hynny, mae’r galw anhygoel am docynnau wedi ein gorfodi i ail ystyried ac wedi chwarae rhan allweddol yn y penderfyniad.

Ymgais hanesyddol

“Mae symud i gartref hoci iâ Cymru, drwy gydweithio gyda’n partneriaid ‘Cardiff Devils’, wedi’n galluogi i roi llwyfan haeddiannol i bêl rwyd yng Nghymru ac ar draws y byd.

“Bu’n ymgais hanesyddol a llwyddiannus i ddod a thîm Seland Newydd i’r brif ddinas yn y lle cyntaf – yn gamp aruthrol, a’r tro cyntaf ers 20 mlynedd.

“Drwy symud lleoliad, ‘rydym, nid yn unig wedi gwrando ar ein haelodau a’n dilynwyr, ond ‘rydym yn cyflwyno pêl rwyd i gynulleidfa hollol newydd na fyddai fel arfer yn cael y cyfle i brofi digwyddiad mor fawr.

“Mae hybu chwaraeon i ferched a menywod yn flaenoriaeth yma yng Nghymru ac yn y D.U., ac yn bendant gyda Chwaraeon Cymru,” medd Sarah Jones.

Wales_v_SilverFerns_E-Flyer_CY

Mae Swyddog Cyfathrebu Pêl Rwyd Cymru, Cerys Bowen wedi’i chyffroi : “Seland Newydd yw yr ail dîm gorau yn y byd – mae eu chwraewyr nhw’n broffesiynol, llawn amser, chwarae pêl rwyd yw eu gwaith nhw! Mae nhw’n hen gyfarwydd â chwarae mewn sawl arena tebyg i hyn. Ond mae’r ffaith ein bod ni’n gallu cynnal y fath beth yn anhygoel – nid yn unig i bêl rwyd, ond i chwaraeon benwyaidd yn gyffredinol.”

Darllediad byw

Heblaw symud i leoliad sy’n dal ddwywaith gymaint o bobl, mae Pêl Rwyd Cymru wedi sicrhau darllediad byw o’r ddwy gêm i’r cefnogwyr yn Seland Newydd, ac yn sgîl hynny, sicrhau sylw aml blatfform i gynulleidfa fyd eang. Gellir edrych ar y gemau ar lwyfannau ar-lein y BBC, ac wrth ddefnyddio Gwasanaeth Botwm Coch y BBC. Dangosir rhaglen o uchafbwyntiau ar S4C ar y Sul canlynol, y 12ed o Chwefror.

“Mae’r sylw cyfryngol byd eang yn arwyddocaol i’r gamp yn ei chyfanrwydd, nid yn unig i ni yng Nghymru,” dwedodd Sarah Jones.

Bydd y ‘Silver Ferns’ yn cyrraedd y brifddinas ar Sul y 5ed o Chwefror, yn dilyn eu hymgyrch yng nghyfres pêl rwyd y ‘Quad’ yn erbyn Lloegr, Awstralia a De’r Affrig. Byddant yn herio Cymru ar y 7ed a’r 8ed o Chwefror am 7.30 yr hwyr. Bydd y tocynnau ar werth am 10.00 y bore ar ddydd Mawerth y 17eg o Ionawr, drwy wefan Ticketline.

Bydd Pêl Rwyd Cymru hefyd yn paratoi digwyddiadau ymylol ar gyfer y gymuned bêl rwyd ar y 7ed o Chwefror yn y Ganolfan Iâ.

“’Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld niferoedd sylweddol a theilwng yn cymryd mantais o’r digwyddiad unigryw hwn. Digwyddiad pêl rwyd nas gwelwyd erioed ei debyg yng Nghymru,” medd Sarah Jones.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma