Adfer Cwrt Insole

22 Tachwedd 2015

Mae’r Cyfarfod Cymunedol nesaf i drafod y datblygiadau yn Insole Court am 6pm Dydd Iau 26 Tachwedd yn Institiwt Llandaf, Y Stryd Fawr, Llandaf. Mae croeso i unrhyw un fynychu.  

Dyma Dafydd Griffiths, un o Gyfeillion Cwrt Insole, yn adrodd ar y gwaith adfer, a sut gallwch chi gyfrannu.

Bydd Cwrt Insole yn ail-agor ym Mai 2016 fel atyniad treftadaeth a hyb cymunedol.

Bu cynnydd aruthrol ar y safle, yn enwedig gyda’r cyfleusterau cymunedol newydd yn y Bloc Stablau a Siediau Potio. Mae’r rhan fwyaf o’r adeiladau’n agos at gael eu cwblhau. Yr adeilad olaf i gael ei godi ydy’r  Neuadd Gymunedol .

Cwrt InsoleUwchben y nenfwd llyfrgell cromennog mae nenfwd cynharach arall gyda gorffeniadau papur wal a phaent gwreiddiol. Mae gennym enghreifftiau o’r papur wal hwn. Mae’r cadwraethwyr sydd wedi bod ar y safle wedi gallu atgynhyrchu patrymau ailadroddus y stensiliau wal, ac wedi mapio’r dyluniad nenfwd yn yr hen ystafell wely.

Mae’r Cyfeillion yn falch o gael cyhoeddi cwblhau’n llwyddiannus yr ymgyrch codi arian at ‘Dŵr y Cloc’.

Sicrhaodd y nawdd gwych gawson ni dros ddwy flynedd gan fasnachwyr lleol ac unigolion yn y gymuned bod y Daith Glo-Aur, y Picnics Haf, rhaglen y cyngherddau yn yr adeiladau Fictoriaidd o gwmpas Llandaf, i gyd gyda’i gilydd wedi codi swm o fwy na £16,000 – sy’n golygu, yn ychwanegol at ffabrig tŵr y cloc, y dylai fod gennyn ni ddigon i alluogi’r Ymddiriedolaeth i osod cloc sy’n gweithio hefyd!

Cwrt Insole

Y Tim Cadwraeth

Os oes unrhyw bobl ifainc allan yna sydd am wirfoddoli i helpu yn yr Ardd Gymunedol, neu yn y cyfleuster cymunedol newydd ym Mloc Stablau Cwrt Insole pan fydd yn agor yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ebostio info@insolecourt.com.

Ydych chi, neu rywun dych chi’n nabod, erioed wedi gweithio neu wedi byw yng Nghwrt Insole? Neu oes gyda chi unrhyw atgofion arbennig yr hoffech eu rhannu? Cysylltwch â ni drwy ebostio info@insolecourt.com.

Gellwch gael y newyddion diweddaraf ar Twitter @insolecourt a Facebook (chwilio am Cwrt Insole) ac yn www.insolecourt.com.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu os dych chi eisiau arwyddo i dderbyn y cylchlythyr e-bostiwch ni at info@insolecourt.com

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma