Adeilad newydd Prifysgol De Cymru

Adeilad Newydd Campws Caerdydd, Prif Ysgol De Cymru

2 Mawrth 2016

Erbyn Medi 2016, bydd gan gampws Caerdydd, Prifysgol De Cymru adeilad newydd werth £11 miliwn o bunnoedd.

A’r gobaith yw, bydd yr adeilad pum llawr yn dod yn brif atyniad i fyfyrwyr newydd sydd yn dod i ddysgu yng Nghaerdydd.

Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys estyniad bloc celf newydd sbon, fydd yn galluogi myfyrwyr o gyrsiau yn y diwydiant creadigol i fwynhau cyfleusterau arbenigol. Cynlluniwyd yr adeilad anarferol gyda lliwiau llachar a phensaernïaeth sydd yn denu eich llygaid yn syth! Gall myfyrwyr fasiwn a ffotograffiaeth cymryd mantais o’r ‘stafelloedd newydd sydd yn seiliedig i’w cwrs, a bydd ystafelloedd arall i fyfyrwyr o gyrsiau eraill.

Wnes i siarad gydag un o fyfyrwyr fasiwn Prifysgol De Cymru, Ffion Hopkins. Myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yw Ffion, sydd wedi mynegi pa mor gyfleus bydd yr adeilad newydd yma iddi yn ei flwyddyn olaf.
Dwedodd Ffion: “Dyw e ddim yn ddelfrydol ein bod ni’n gorfod cerdded rhwng adeiladau gwahanol ar hyn o bryd. Mae’r llyfrgell yn yr ‘Atrium’ ac felly dw i’n gorfod cerdded i fana os dw i angen defnyddio’r cyfleusterau.”

Wnaeth Ffion gyfadde’ hefyd nad oes digon o gyfleoedd iddi gwrdd â phobol eraill o gyrsiau gwahanol gan fod ei chwrs hi mewn adeilad ar wahân, pum munud i ffwrdd o brif adeilad yr Artium;

“Os dw i angen help gyda rhywbeth, fel ffotograffiaeth, bydd pawb yn yr un lle yn y dyfodol bydd yn haws er mwyn cal help a dod i nabod pobl.”

Mae Rheolwr Cyfleusterau, Ystadau a Chyfleusterau Adran y Brifysgol, Martyn Parsons wedi dweud fod y prosiect wedi mynd y tu hwnt i’r gyllideb wreiddiol ac wedi taro £11 miliwn. Yn ogystal â hyn, esboniodd bod £2 miliwn arall wedi cael eu cyllidebu er mwyn ymestyn llyfrgell y llawr gyntaf yn bellach erbyn yr haf. Mae hynny yn golygu ymestyn y gyllideb i ryw £13 miliwn!

Gan Bethan Thomas-Rowlands
https://twitter.com/UniSouthWales/status/639094676776222721″

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma