Adeilad Chapter yn ysbrydoli arddangosfa newydd

2 Ebrill 2015

Hanes adeilad Chapter yw ysbrydoliaeth arddangosfa newydd o waith fydd yn cael ei arddangos yn yr Oriel o’r wythnos nesaf ymlaen.

Mae Richard Woods wedi ennill enw da yn rhyngwladol am ei drawsnewidiadau pensaernïol a phaentiadau a cherfluniau sy’n uno hanes y celfyddydau addurnol, dylunio swyddogaethol a iaith graffeg â delweddau ac arwynebau synhwyraidd a ffraeth.

Mae ei ymyriadau pensaernïol yn ymwneud yn bennaf â gosod arwynebau newydd ar strwythurau presennol, ‘twist’ abswrd ar gwlt DIY a gwelliannau i’r cartref.

Bad Bricks 2, 2014, Wood , cerflun (Gwyrdd)

Bad Bricks 2, 2014,  cerflun pren (Gwyrdd)

Ar ran Chapter, aeth Woods ati i greu darnau newydd o’r enw Inclosure Acts, yn yr Oriel ac ar gyfer y blwch golau. Mae’r rhain wedi eu hysbrydoli gan hanes yr adeilad — sydd ar safle hen farchnad wartheg — a chan y Deddfau Cau Tir (1604-1914), a arweiniodd at drawsnewidiad radical i gaeau a thir comin yng nghefn gwlad. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd bron i saith miliwn erw o dir eu trosglwyddo i berchenogaeth breifat — lle bu unwaith gaeau mawr, cymunedol, roedd y tir bellach yn llawn rhwystrau, gwrychoedd a ffensys, a diflannodd yr hen ffiniau.

Yn gyferbyniad â’r gwaith hwnnw, mae cyfres o brintiau mono ar furiau’r Oriel yn cyfeirio at fywyd maestrefol. Yn seiliedig ar efelychiadau o addurniadau ffug-Duduraidd, mae’r paentiadau yn fan cyfarfod i swbwrbia a Neo Geo — y gorffennol yn y dyfodol.

Ganwyd Richard Woods ym 1966 yn Swydd Gaer a chafodd ei addysg yn Ysgol Gelf Winchester ac Ysgol Celfyddyd Gain y Slade. Yn 2014, cydweithiodd Chapter gyda Woods i gynhyrchu ‘Cardiff Rebuild’, gwaith ar dir Castell Caerdydd yn rhan o Caerdydd Gyfoes.

Bad Bricks 3, 2014 cerflun pren (glas golau)

Bad Bricks 3, 2014
cerflun pren (glas golau)

Mae Woods wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol ac mae ei brosiectau nodedig diweddar yn cynnwys comisiynau mawrion ym Mhrifysgol Caerfaddon (2014); ‘A Maze for Yorkshire’, Wakefield (2013); Cronfa Celfyddyd Gyhoeddus a Thŷ Lever, Efrog Newydd (2010) a chydweithrediad ar amrywiaeth eang o ddodrefn gydag Established & Sons. Mae gwaith Woods yn rhan o sawl casgliad pwysig, gan gynnwys Casgliad Saatchi, Llundain, Casgliad Frank Cohen, Manceinion/Wolverhampton a Chasgliad Jumex, Mecsico.

Oriau ar agor: Dyddiau Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul 12-6pm; dydd Iau a dydd Gwener 12-8pm; ar gau ar ddydd Llun. Gallwch weld Bad Bricks yn y caffi yn ddyddiol rhwng 8.30am a 10.30pm, 7 diwrnod yr wythnos.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma