Addysg Gymraeg yn y brifddinas: y frwydr yn parhau

18 Gorffennaf 2013

gan Nia Percy, Rhiant-Lywodraethwyr yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Cynhaliwyd dau gyfarfod cyhoeddus yng Ngorllewin Caerdydd heno i drafod dogfen sydd yn cael ei chyflwyno i gyfarfod cabinet Cyngor Dinas Caerdydd yr wythnos nesaf. Mae’r ddogfen yn ymateb i ymgynghoriad a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Mae’n gwrthod y cynnig gwan i barhau i ehangu Ysgol Gymraeg Pwll Coch dros dro i brynu amser i’r Cyngor ddod o hyd i ateb parhaol i ymateb i’r cynydd yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifddinas.

Yn lle adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown maent yn bwriadu ehangu Pwll Coch yn barhaol i dair ffrwd ym mhob blwyddyn. Nid oes son ynddo am adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown er fod arian wedi ei glustnodi gan y Llywodraeth ar gyfer hyn  fel rhan o gynllun ‘Ysgolion yr 21ain Ganrif.’

Cyfarfu nifer fawr o rieni, staff a llywodraethwyr Pwll Coch i drafod eu gwrthwynebiad i’r ddogfen a’i hoblygiadau ar gyfer yr ysgol. Roedd pawb yn mynegi eu siom fod y Cyngor yn mynd yn mynd yn ôl ar eu gair. Mae teimladau cryf ymysg y rhieni na ddylid ehangu’r ysgol i dair ffrwd i ddarparu ar gyfer dalgylch eang. Maent yn teimlo bod hyn yn mynd yn groes i bolisi’r Cyngor o ddarparu addysg lleol i blant lleol.

Cornwall

Mae Sali Collins yn ychwanegu:

Ar yr un pryd cynhaliwyd cyfarfod brys yn nhafarn y Cornwall yn Grangetown lle roedd Plaid Cymru a RhaG (Rhieni dros Addysg Gymraeg) yn dod â’r gymuned ynghyd i alw am ysgol Gymraeg yn yr ardal. Roedd nifer fawr o Gymry Cymraeg a di-Gymraeg o’r ardal yno i drafod y sefyllfa. Roedd teimladau cryf yn erbyn y penderfyniad a chefnogaeth mawr ar gyfer trefnu rali ym mis Medi pan fydd y Cyngor yn cyfarfod i drafod hyn ym mhellach.  Roedd pawb yn cytuno y dylai’r ymgyrch ymuno holl gymunedau Cymraeg a di-Gymraeg Caerdydd i frwydro yn erbyn y cynnig.

Oeddech chi yn y cyfarfod? Beth yw eich barn? Mae Pobl Caerdydd isio clywed gennych!

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma