Adar o’r un lliw a hedant i’r un lle

14 Mehefin 2013

“Crwt” o Orllewin Cymru ydw i. Cefais fy ngeni a’m magu yng Nghaerfyrddin. Felly, Swansea Jack ydw i medde chi!! Na beth ddylwn i fod sbo. Beth ddigwyddodd te? Wel, pan oeddwn i’n grwtyn bach, cefnogwr Manchester United oeddwn i. Roedd enwau fel George Best, Bobby Charlton, Denis Law, Alex Stepney, Bill Foulkes ag ati’n gyfarwydd iawn i mi.

Mae gen i frawd sy’ tipyn bach yn hyn na fi, fel y gwyr pawb sy’n f’adnabod yn dda, ag ar ddiwedd y 60au symudodd e a’i wraig i Rhiwbeina i fyw. Yn ystod fy ymweliadau a nhw yn y cyfnod hwnnw fe newidodd pethau! Fe es i o fod yn goch i fod yn las! (Mwy am hynny yn y man!)

Aeth fy mrawd a fi lawr i Barc Ninian i weld yr Adar Gleision yn chwarae. Cefais fy swyno gan Don Murray, Brian Clark, Barrie Jones, Peter King, BobbyWoodruff, Mel Sutton a John Toshack (cyn iddo gael ei lygru gan ei berthynas agos a’n gelynion pennaf – Jacs Abertawe!).

Rwy’n cofio gweld SV Hamburg. Borussia Monchengladbach a Real Madrid yn ogystal a Hull City, Fulham (pan oedd George Best yn chwarae iddynt) a llawer o dimoedd eraill pan oedd Caerdydd yn yr ail adran fel o’dd hi bryd hynny.

Ar ol gwerthu Toshack i Lerpwl fe newidiodd lwc tim y brif-ddinas ag am flynyddoedd lawer yng ngwaelodion y cyngreiriau fu’m arwyr yn chwarae ar ol sawl cwymp anhapus. Fe ddes i’n gyfarwydd ag enwau newydd fel Aston, Friday, Stant, Blake a Dwyer.

Fe ddes i i’r coleg yng Nghaerdydd (yn rhanol oherwydd fy hoffder o’r Adar Gleision – onest!) a rwy’n cofio gweld Caerdydd yn herio Henffordd o flaen torf yn agos at 33,000 yng nghanol y 70au. Rwy’n cofio roced o ergyd gan John Buchanan yn ennill pwynt yn erbyn y Jacs mewn gem ddarbi wych hefyd!

Gwylio ar y teledu oeddwn pan wnaeth gol anfarwol Andy Campbell yn erbyn QPR mewn gem ail-gyfle yng Nghaerdydd, ddechrau newid lwc y clwb. Araf fu’r dringo ond o’r diwedd roedd y tim yn mynd i’r cyfeiriad iawn! Ar hyd y blynyddoedd diwethaf mae nifer o enwau cyfarwydd wedi ymddangos yn y crys glas. Kavanagh. Koumas. Robert “Earnie” Earnshaw. Chopra. Bothroyd.  Fe ymddangosodd y clwb mewn dwy ffeinal gwpan. Yn erbyn Portsmouth yng nhgystadleuaeth cwpan yr FA. Perfformiad gwael oedd hwnnw. Perfformiad llawer mwy arwrol oedd yr un yn erbyn Lerpwl yn rownd defynnol cwpan y Gyngrair. Ond colli wnaethom y ddau dro. Roedd ‘na ffeinal arall yn Wembley wrth gwrs …

Roeddwn yno, gyda Sam y mab, pan gollodd Caerdydd eto!! Y tro hwn yn erbyn Blackpool yn ffeinal y gemau ail-gyfle ag unwaith eto roedd y boen o ddilyn Caerdydd yn un siarp ofnadwy! Gorfod diodde tynnu coes ffans y Jacs, fel Gwyn Elfyn a Ieuan Rhys ar FaceBook!!

Yn ystod cyfnod yr “atgyfodiad” fe symudodd y clwb i Stadiwm Dinas Caerdydd gan ffarwelio a’r annwyl Barc Ninian. Ond rhaid oedd gwneud hynny. Y stadiwm yw un o’r prif resymau pam mae llwyddiant wedi dod i’r clwb o’r diwedd drwy help Vincent Tan a’r gwyr o Malaysia. Mae’r cyfnod hwn wedi bod yn anodd hefyd i gefnogwyr Caerdydd. Newid lliw’r crys cartref er enghraifft! Wy wedi cael fy hun yn newid nol o fod yn las i fod yn goch .. er nage Manchester United yw’r ffefrynau bellach! Beth yw fy marn i am hyn? Wel, fel pawb arall .. fe fyddai’n well gen i weld y clwb yn chwarae mewn glas, ond dywedodd Mister Tan bod coch yn liw lwcus ag yn ein tymor cyntaf o wisgo coch, edrychwch beth sy’dd wedi digwydd!! Anodd dadlau yn erbyn Mistar Tan er taw esiampl o ofergoeledd yw e mewn gwirionedd!  Ym 1960 pan ennillodd Caerdydd yn erbyn Aston Villa ar Barc Ninian i ennill ei lle yn yr uwch adran y tro diwethaf, roedd Caerdydd yn gwisgo crysau gwyn!!! Ffaith! Nawr – ag ystyried pwy arall sy’n chwarae mewn gwyn … mae hynny dipyn yn waeth na gwisgo coch yn fy marn i! Ar ddiwedd y dydd dywedodd neb llai na Craig Bellamy y bydde fe’n fodlon gwisgo pinc a smotiau glas os bydde fe’n golygu bod Caerdydd yn yr uwch-adran! Ma’ hwnna’n ddigon da i mi. Glas yn y galon a choch ar y cae .. beth yw’r ots? Mae “City” yn y “Prem”!! Beth am y bathodyn newydd? Mae gen i grysau peldroed Caerdydd yn y ty ag mae pump o fathodynnau gwahanol arnynt! Mae draig Cymru ar y bathodyn newydd! (Y wlad sy’n cael y flaenoriaeth bob tro .. neu mi ddylai fod!) Ag o dan hon mae’r aderyn glas yn  hedfan, a bellach mae hi’n hedfan yn uwch na mae hi wedi gwneud ers blynyddoedd lawer!

Yn achlysurol yn unig y gwelwch fi yn gwylio’r tim “yn fyw” yn y stadiwm bellach …. yng ngeiriau Max Boyce “ Dwi wedi gneud yn siar!” Eleni, mond yn erbyn Blackpool a Charlton Athletic y gwelis i fy nhim yn chwarae. Ond am ddau achlysur arbennig!! Ennill o dair gol i ddim yn erbyn Blackpool – un o’i perfformiadau gorau adref eleni! Ag mewn gem ddi-sgor daeth y pleser mwyaf i mi ers sawl blwyddyn! Gem a welodd Caerdydd yn ennill ei lle yn y “Prem” am y tro cyntaf! Fe redodd fy mab Sam ar y cae ar ddiwedd y gem, gyda miloedd o gefnogwyr hapus eraill, ag er mawr syndod i mi .. wrth edrych ar y papur y bore wedyn .. llun pwy oedd yno yn sefyll gyda Malky Mackay, y reolwr, ond .. Sam ni! Ma’r crwt bellach yn enwocach na’i dad! Eto, i ddyfynnu Max Boyce: “I was there!”

Beth ddigwyddiff nawr? A welwn ni Sam Hammam yn dod nol? Bydd dyledion y clwb yn diflannu? A fydd Vincent Tan yn gwneud penderfyniadau dadleuol arall? Pwy a wyr? Ond un peth sy’n sicr … fe fydd mwy o anturiaethau’n gwynebu cefnogwyr Caerdydd. Boed ar y sgrin fach neu yn y Stadiwm! Efallai fyddai’n lwcus a chael tocyn i weld Manchester United yn ystod y tymor nesaf. (Cysylltwch a mi ar frys os fydd un sbar ‘da chi i fi!!)  Ni’n gwisgo coch a nhw mewn glas efallai … nawr byddai hwnna’n rhywbeth! Smo chi’n meddwl??

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon