Aaron Ramsey yn serenni ac yn dangos parch i’w hen glwb drwy beidio dathlu ei ddwy gôl

1 Rhagfyr 2013

Caerdydd 0 Arsenal 3

Adroddiad Gwenda Richards

Roedd hi fel stori Roy of the Rovers – y bachgen yn gadael y clwb roes ei gyfle cyntaf iddo ac yn dychwelyd wedi tyfu’n ddyn a sgorio dwy gôl gampus. Naeth Aaron Ramsey ddim dathlu ar ôl sgorio er parch i’w hen glwb, ac thrwy hyn fe ennillodd barch cefnogwyr Caerdydd hefyd. Ar ddiwedd y gêm roedd y dorf ar eu traed yn cymeradwyo’r Mab Afradlon.

Ramsey yn rheoli'r canol

Ramsey yn rheoli’r canol

Hwn oedd y drydedd gêm ar ddeg i Gaerdydd ac roedd yn rif anlwcus. Ond er gwaetha’r canlyniad i’r tîm cartref, dyma’r gêm orau y tymor hwn ac Arsenal yn dangos pam mae nhw ar frig yr uwch gynghrair o saith pwynt. Y pasio medrus, y sgiliau crefftus, yn wir ro’n i’n teimlo y gallai’r chwaraewyr fod yn chwarae gyda blindfolds a dal i ffeidio’i gilydd gymaint oedden nhw’n chwarae fel un uned.

Triawd medrus

Triawd medrus

Gallai Jack Wilshere fod wedi rhoi’r Gunners ar y blaen o fewn 70 eiliaid – trodd ei ergyd o gwmpas Steven Caulker a hebio i David Marshall ond aeth ei ergyd yn erbyn y bar. Chydig funudau’n ddiweddarach fe ffeindiodd Peter Whittingham Théophile-Catherine ar yr asgell dde gyda phas wych. Croesodd hwnnw’r bêl i ben Fraizer Campbell oedd yn anlwcus ofnadw i beidio ffeindio’r rhwyd. Tybed a wnaeth y Sais ifanc argraff ar Roy Hodgson oedd yn yr eisteddle?

 Dryswch Giroud

Yna digwyddiad rhyfedd wrth i Cazorla godi’r bêl uwchben amddiffyniad Caerdydd i ffeindio Olivier Giroud ond am ryw rheswm fe stopiodd yn y cwrt cosbi gan feddwl ei fod ‘offside’ wedi i Mesil Ozil fflicio’r bel ymlaen,

Penbleth Olivier Giroud

Penbleth Olivier Giroud

ond roedd ei gyd chwaraewyr yn gweiddi arno i gario mlaen oherwydd doedd y reffari ddim wedi chwibanu. Erbyn i’r Francwr sylweddoli hyn roedd yn rhy hwyr ac amddiffynwyr Caulker nol yn gwarchod.

Roedd Ozil yn gyfrifol am helpu Ramsey sgorio’r gôl gyntaf.

Mesil Ozil yn anelu am ben Ramsey

Mesil Ozil yn anelu am ben Ramsey

Croesiad perffaith i ben Ramsey oedd wedi taranu drwodd o ganol y cae fel trên i gwrdd a’r bêl. Dim gwên, dim neidio i ddathlu – roedd cefnogwyr Caerdydd yn gwerthfawrogi hyn ac yn cymeradwyo’r Cymro. Peth anarferol iawn yw canmol gôl yn eich erbyn!

Gallai Ramsey fod wedi sgorio ugain munud yn hwyrach gan dderbyn pas gan Giroud a rhedeg i osgoi taclo’r crysiau cochion ond aeth y siot ymhell dros y bar.

Y Gunners yn dryllio gobeithion Caerdydd

Y Gunners yn dryllio gobeithion Caerdydd

Unwaith eto y tymor yma fe ddaeth chwaraewyr Caerdydd allan ar ôl yr egwyl gyda thân yn ei boliau. Roedden nhw’n drefnus ac yn ymosod llawer gwell. Aeth cic rydd Jordan Mutch heibio i’r postyn o drwch blewyn a pheniad campus unwaith eto gan Campbell yn denu arbediad gwych gan Wojciech Szczesny.

Meistri canol cae

Roedd Arsenal erbyn hyn yn rhoi masterclass i’r Bluebirds gyda Ozil, Ramsey, Giroud a Wilshere yn symud fel y mynnen o amgylch y cae. Doedd dim dal ble fydde’n nhw’n troi i fyny, yn drysu’i gwrthwynebwyr. Ozil ar y chwith, nawr Wilshere, nawr Giroud a Ramsey’n rheoli’r cyfan. Daeth ail gôl Arsenal ar ôl pas miniog gan Ozil i Mathieu Flamini ac chyn pen whinciad roedd wedi taro’r bêl i gefn y rhwyd. Dro ar ôl tro roedd pasio Caerdydd yn mynd ar gyfeiliorn, a doedd ganddyn nhw ddim ateb creadigol i dorri drwy amddiffyn Arsenal.

Ramsey yn agos at sgorio'i drydedd

Ramsey yn agos at sgorio’i drydedd

Daeth ail gôl Aaron Ramsey yn ail funud amser ychwanegol. O’i hanner ei hunan fe redodd Ramsey ar hyd y cae yna pasio i’r eilydd Theo Walcott. Rhedodd hwnnw ymlaen cyn ffeindio Ramsey unwaith eto – wham! i’r gôl â hi. Y disgybl nawr yn feistr. A phawb yn y dorf o 28,000 ar eu traed yn deyrnged i’r dewin ifanc.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma