Bethan Mair Jones – Tîm Comisynu

14 Mehefin 2013

Yn wreiddiol o Ddinbych, dwi bellach yn byw yn fy nhy cyntaf yn Treganna.

Dwi’n mwynhau gwylio, perfformio, ysgrifennu a darllen comedi.

Mae gen i gath ddu llawn cymeriad o’r enw Pupur. tydw i heb eto gael un wen a’i alw’n Halen, mae o ar y ‘to-do’ list.

Dwi wrth fy modd yn trafeilio, mae fy rhieni yn byw ym Mhapwa Gini Newydd a dwi’n mynd i ymweld a nhw pob blwyddyn ac yn gwneud trip iawn ohoni fel arfer!

Rhannu'r erthygl hon