10K Caerdydd yn Dychwelyd i’r Ddinas

31 Awst 2015

Bydd miloedd yn gwisgo eu hesgidiau rhedeg y penwythnos nesa pan fydd ras 10K Caerdydd, a drefnir gan Sefydliad Aren Cymru, yn dychwelyd i’r ddinas am 30ain tro.

Bydd rhedwyr elit, enwogion a thimau corfforaethol a chymunedol i gyd yn ymuno yn yr hwyl am 10am ddydd Sul 6 Medi pan fydd y gwn yn tanio.

Cyn y prif ddigwyddiad mae’r ras hwyl 2K am 9.15am yn rhoi cyfle i bawb ymuno yn yr hwyl.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar y dydd

Rhwng 6am ac 1pm:

 • Rhodfa’r Amgueddfa (ar ei hyd)
 • Heol Corbett (i’r gorllewin o’r gyffordd â Rhodfa’r Amgueddfa)

 Rhwng 9am a hanner dydd:

 • A470 Heol y Gogledd (i’r de o ochr ogleddol y gyffordd â Heol Corbett – i’r ddau gyfeiriad)
 • A470 Heol y Gogledd (yn bellach i’r gogledd i’r gyffordd â Colum Road – unffordd tua’r gogledd)

 Rhwng 9.30am a hanner dydd:

A4161 (Ffordd y Brenin i’r gorllewin o Erddi’r Brodordy, a Heol y Gogledd i’r de o’r gyffordd â Boulevard De Nantes) i’r ddau gyfeiriad; Heol y Dug, Heol y Castell, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen (i’r dwyrain o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan); A4119 Heol y Gadeirlan (ar wahân i tua’r gogledd-orllewin).

 Rhwng 9.50am ac 11.00am:

 • Gwahardd cerbydau ar yr A4119 Heol y Gadeirlan

 Bydd cordiau hefyd ar waith fel y ganlyn:

 • Penhill Road (ar gau tua’r de-ddwyrain ac eithrio ar gyfer mynediad)
 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen (i’r dwyrain o’r gyffordd â Neville Street)
 • Heol y Gadeirlan Isaf (ar gau i’r gogledd o’r gyffordd â Neville Street ac eithrio ar gyfer mynediad)
 • Heol y Porth (i’r gogledd o’r gyffordd â Stryd y Cei)
 • Heol y Gogledd a Phlas-y-Parc (wrth eu cyffyrdd â Heol Corbett)
 • Heol y Gogledd (wrth y gyffordd â Boulevard de Nantes)
 • Heol y Gadeirlan wrth y cyffyrdd â Heol Ddwyreiniol y Bont-faen a Fields Park Road

Bydd personél yn bresennol wrth gyffordd Heol y Gogledd/Colum Road i helpu preswylwyr i gael mynediad ac i alluogi’r depo ambiwlans i weithredu.

Bydd bysus National Express sydd fel arfer yn rhedeg o Erddi Sophia yn rhedeg o Fitzhamon Embankment rhwng 9am a hanner dydd. Bydd bygi symudedd ar gael i gludo unrhyw deithwyr â phroblemau symudedd o Erddi Sophia i’r Arglawdd ac yn ôl.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y ras.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma